Executive Council

N. Vasudevan

President

Gautam Mody

General Secretary

Pradeep Roy

Treasurer

Vice Presidents

R. Kuchelan M.A. Patil Ashok Chowdhury
M Subbu V Chandra Dilip Pawar
 M Sreekumar Sanjay Garg  Verghese Chacko
D C Gohain

Secretaries

Milind Ranade Sujata Mody Roma Malik
S Anil Kumar S Ramkumar

Joint Secretaries

Abdul Latif Mohammad Shafi Khan Mahadev Khude
Deepak Bhalerao S.D. Ranjane Devbrat Sharma
E George

Members

Manas Das Bipul Hazarika Nilesh Parmar
Padam Kumar Sagar Besra Pratibha
K K Kunnikanaran V S Mohan Lal A P Poli
P Krishnammal Yesodhara Devi Jose Thomas
K Chandran Annes George Manicandan
M M Abhyankar Vishwakala Thankappan Vijay Dalvi
Asha Gangurde Girish Ashtekar Dadarao Patekar
Subhash Gurav Shishir Dhavle R Sumathi
R Manimegalia J Kesvan R Sampath
A Kadirvel Manali Kumar T Muthian
S M Srirangam Anjapulli M Raja
D Sulif Ganesan Narayan Patari
Amal Ray Sailen Bhattacharya

Special Invitee

D Thankappan Ashishkusum Ghosh